JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
Dla pracowników | 
Grupa

Dla kontrahentów
JSW SIG
Dla kontrahentówUsługi górnicze
Do druku

Usługi górnicze

Spółka JSW Szkolenie i Górnictwo daje możliwość elastycznego zatrudniania wysoko wykwalifikowanych specjalistów trafiających na rynek pracy z likwidowanych lub restrukturyzowanych kopalń, a także absolwentów szkół nie tylko o profilu górniczym. Działanie Spółki w tym zakresie ma na celu uporządkowanie i zwiększenie efektywności organizacji poprzez skupienie działalności związanej z dostarczaniem usług około górniczych w jednym podmiocie.

Zasady zatrudniania i wynagradzania są niemal identyczne jak w JSW SA z tą różnicą, że zatrudnieni nie otrzymają przywilejów w postaci 14-tki, nagrody jubileuszowej i deputatu węglowego. 

Natomiast od początku przysługuje posiłek regeneracyjny. Pracownicy, którzy byli zatrudnieni pod ziemią w innych firmach górniczych przez co najmniej 24 miesiące nabywają prawo do Barbórki wraz z przyjęciem do pracy w JSW SiG. Natomiast pracownicy zatrudnieni bez powyższego stażu, po dwóch latach pracy w JSW SiG.

Z pracownikami zawierana jest pierwsza umowa próbna o pracę, następna umowa o pracę jest na czas określony wynoszący 33 miesiące, kolejna na czas nieokreślony. Stawka dzienna jest wprost porównywalna ze stawką w JSW SA.

Zapraszamy do współpracy i składania ofert pracy.