JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
Dla pracowników | 
Grupa

Kariera
JSW SIG
Kariera
Do druku

Kariera

Poszukując najlepszych kandydatów stawiamy przede wszystkim na ich wiedzę, kwalifikacje, predyspozycje osobowościowe oraz posiadane doświadczenie zawodowe. 

Mając świadomość wartości kapitału ludzkiego, dużą wagę przywiązujemy do procesu rekrutacji. W procesie rekrutacji i doboru kandydatów do pracy kierujemy się profesjonalnymi kryteriami wyboru kandydatów w oparciu o wymagania zdefiniowane dla poszczególnych stanowisk. 

Proces rekrutacji odbywa się w kilku etapach: 

  • złożenie aplikacji w internetowym systemie rejestracji kandydata.
  • analiza zgłoszeń pod kątem wymogów określonego stanowiska pracy,
  • zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów,
  • rozmowa kwalifikacyjna kandydata z Komisją Rekrutacyjną,
  • wybór osób spełniających oczekiwania do wykonania określonej usługi na rzecz Zakładów JSW S.A. i spółek Grupy Kapitałowej JSW,
  • podpisanie umowy o pracę. 

Czy Pan/Pani złożył już elektroniczną formę podania? Jeśli tak czekaj cierpliwie! Być może już wkrótce zaproponujemy Ci pracę!