JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
Dla pracowników | 
Grupa

Kariera
JSW SIG
KarieraOferty pracy
Do druku

Oferty pracy

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.09.2014 r.

OGŁOSZENIE

JSW Szkolenie i Górnictwo Spółka z o.o. w związku z planowanym rozpoczęciem szkoleń w JSW S.A. ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

WYKŁADOWCA SZKOLEŃ BHP ORAZ KURSÓW PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Realizujący program w zakresie:

  • Szkoleń wstępnych i okresowych w Zakładach Górniczych  JSW S.A.
  • Szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe

Wymagania:

  • Stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru średniego lub wyższego: górniczego, maszynowego, elektrycznego lub mechanicznej przeróbki węgla.
  • Przygotowanie pedagogiczne lub gotowość do uzupełnienia wymaganych uprawnień.

Doświadczenie zawodowe:

  • Pięcioletnia praktyka zawodowa na danym stanowisku górniczym w JSW S.A.

Dodatkowy atut – doświadczenie na stanowisku wykładowcy szkoleń bhp oraz kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.

 Kompetencje:

  • Umiejętność prowadzenia zajęć edukacyjnych dla osób dorosłych, otwartość na zmiany, orientacja na wyniki oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

 Miejsce pracy:

  • Zakłady Górnicze Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

 Rodzaj umowy:

  • Umowa zlecenie

 Wymagane dokumenty:

  • CV z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych dla potrzeb procesu rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju ul. Górnicza 1, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 03.09.2014 r., poz. 1182)”.

  • List motywacyjny.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres:  www.jswsig.pl/kariera/
lub złożenie dokumentów w Dziale Szkoleń i Adaptacji JSW Szkolenie i Górnictwo Spółka z o.o. (piętro I, pok. 7, 8).

Telefon kontaktowy: 32 756 36 70,  32 756 35 62