JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.

Kariera
JSW SIG
KarieraWażne Informacje - Krok po Kroku
Do druku

Ważne Informacje - Krok po Kroku

 

Składając aplikacje elektroniczną do JSW Szkolenie i Górnictwo, należy uwzględnić swoje: wykształcenie,

doświadczenie zawodowe, ukończone kursy oraz szkolenia. Należy również określić na jakie stanowisko

pracy chcieliby Państwo złożyć swoją aplikacje.

 

Proces rekrutacji odbywa się w następujący sposób:

·         złożenie aplikacji w internetowym systemie rejestracji kandydata.

·         analiza zgłoszeń pod kątem wymogów określonego stanowiska pracy,

·         zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów,

·         rozmowa kwalifikacyjna kandydata z Komisją Rekrutacyjną,

·         wybór osób spełniających oczekiwania do wykonania określonej  usługi na rzecz

     Zakładów JSW S.A. i spółek Grupy Kapitałowej JSW,

·         podpisanie umowy o pracę.

 

DLACZEGO WARTO ZŁOŻYĆ U NAS SWOJĄ APLIKACJE?

 

JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Firma daje możliwość elastycznego zatrudniania wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy trafiają na rynek

pracy z likwidowanych lub restrukturyzowanych kopalń. Szanse na zatrudnienie mają również absolwenci szkół,

nie tylko o profilu górniczym. 

 

Zasady zatrudniania pracowników i ich wynagradzania są niemal identyczne jak w JSW S.A., z tą różnicą,

że zatrudnieni nie otrzymują przywilejów w postaci: 14-tej pensji, nagrody jubileuszowej oraz

deputatu węglowego.

 

Pracownikom od początku przysługuje posiłek regeneracyjny. Pracownicy, którzy byli zatrudnieni pod ziemią

w innych firmach górniczych przez okres co najmniej 24 miesięcy nabywają prawo do Barbórki wraz z przyjęciem

do pracy w JSW SiG. Natomiast pracownicy, którzy zostali zatrudnieni bez powyższego stażu, po 24 miesiącach

pracy w JSW SiG.

 

Z pracownikami zawierana jest pierwsza umowa o pracę na okres próbny, następna umowa o pracę jest na czas

określony wynoszący 33-miesiące, kolejna umowa o pracę jest na czas nieokreślony.

Stawka jest wprost porównywalna ze stawką w JSW S.A.

 

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO REJESTRACJI W SYSTEMIE KANDYDAT