21. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna KOMEKO-IMTech

 

 

        Zapis transmisji w języku polskim:

 
    

   

 

    Zapis transmisji w języku angielskim:

 

   Celem konferencji jest przegląd kierunków rozwoju systemów przeróbczych surowców mineralnych z uwzględnieniem relacji człowiek – maszyna – środowisko, wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z upowszechnianiem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, jak również prezentacja oferty producentów maszyn i urządzeń.

   Oprócz dotychczasowych tematów związanych z systemami przeróbczymi zostały wygłoszone referaty z zakresu zarządzania energią, gospodarki w obiegu zamkniętym oraz zeroemisyjnej gospodarki.

   Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konferencja przyczyni się do integracji środowiska naukowego z przedstawicielami przemysłu, stając się doskonałą okazją do dyskusji oraz gromadząc liczne grono słuchaczy, zainteresowanych kierunkami rozwoju bezpiecznego i efektywnego górnictwa.

   Podsumowanie Konferencji: