Prezes Zarządu

Gabriel Cyrulik

tel.: /32/ 7561670

e-mail: [email protected]

 

Zastępca Prezesa Zarządu

Antoni Augustyn

tel.: /32/ 7561671

e-mail: [email protected]

Administracja

Kierownik Działu

Dorota Grabiec

tel.: /32/ 7561685

e-mail: [email protected]

Z-ca Kierownika Działu

Jadwiga Koruba

tel.: /32/ 7561620

e-mail: [email protected]

St. Inspektor

Natalia
Sideł-Florczak

tel.: /32/ 7561621

e-mail: [email protected]

BHP                                                          Dział Szkoleń i Adaptacji                                                        

Kierownik Działu                             

Wacław Świerkot                   

tel. /32/7561761                     

e-mail: [email protected]  

Kierownik Działu                           

Aldona Urbanek

tel. /32/7561758 

e-mail: [email protected]

 

Dział Finansowo - Księgowy 

Dyrektor ds. Ekonomicznych

Damian Hajok

tel.: /32/ 7561635

e-mail: [email protected]

Kierownik Działu

Aleksandra Łaciok

tel.: /32/ 7561646

e-mail: [email protected]

Dział Zatrudnienia i Płac

Kierownik Działu

Mateusz Granieczny

tel.: /32/ 7561688

e-mail: [email protected]

Z-ca Kierownika Działu

Agnieszka Nowak

tel.: /32/ 7561680

e-mail: [email protected] 

Dział Zarządzania Ryzykiem 
i Ochroną Danych Osobowych

Specjalista 

Anna Grzegoszczyk

tel.: /32/ 7561608

e-mail: [email protected] 
e-mail: [email protected]

OWP przy KWK Pniówek                              OWP przy KWK Budryk

Kierownik

Adam Ciuraj

tel.: /32/ 75612987

e-mail: [email protected]

Kierownik

Piotr Spyra

tel.: /32/ 7698361

e-mail: [email protected]


KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "KNURÓW-SZCZYGŁOWICE"  

OWP przy KWK Ruch Knurów                      OWP przy KWK Ruch Szczygłowice 

Kierownik

Szymon Kita

tel.: /32/ 7185101

e-mail: [email protected] 

Kierownik

Szymon Kita

tel.: /32/ 7566366

e-mail: [email protected]

 

 

KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE"

OWP przy KWK Ruch Borynia                    OWP przy KWK Ruch Zofiówka

Kierownik

Jan Musioł

tel.: /32/ 7561358

e-mail: [email protected]

Kierownik     

Jan Musioł     

tel.: /32/ 7565255      

e-mail: [email protected]

 

Kierownik

Jan Musioł

tel.: /32/ 7565254

e-mail: [email protected]