Dane kontaktowe

Zarząd

  
Prezes Zarządu
Gabriel Cyrulik
tel.: /32/ 7561670
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
Zastępca Prezesa Zarządu
Antoni Augustyn
tel.: /32/ 7561671
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
  
  
Pełnomocnik Zarządu ds. Techniczno- Górniczych
Wacław Świerkot
tel. /32/7561761
e-mail:[email protected]remove-this.jswsig.pl
  

Administracja

  
Kierownik Działu
Dorota Grabiec
tel.: /32/ 7561685
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
Z-ca Kierownika Działu
Jadwiga Koruba
tel.: /32/ 7561620
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
  

BHP

Dział Szkoleń i Adaptacji

  
Kierownik Działu
Roman Siuda
tel. /32/7561744
e-mail:[email protected]
Kierownik Działu
Aldona Urbanek
tel. /32/7561675
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
  

Dział Finansowo - Księgowy 

  
Dyrektor ds. Ekonomicznych
Damian Hajok
tel.: /32/ 7561635
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
Kierownik Działu
Aleksandra Łaciok
tel.: /32/ 7561646
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
  

Dział Zatrudnienia i Płac

  
Dyrektor ds. Pracy
Mateusz Granieczny
tel.: /32/ 7561780
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
Kierownik Działu
Agnieszka Nowak
tel.: /32/ 7561680
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
  

Dział Zarządzania Ryzykiem i Ochroną Danych Osobowych

  
Specjalista
Anna Grzegoszczyk
tel.: /32/ 7561608
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl

Koordynator Biura Zarządu
Łukasz Dwornik
tel.: /32/ 7561608
e-mail: [email protected]

  

Dział Obsługi Łaźni Górniczych

  
Kierownik Działu ds. Technicznych
Henryk Frystacki
tel.: /32/2395327
e-mail: [email protected]

Kierownik Działu
Joanna Wawrzyczny
tel.: /32/2395336
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl

  
   

KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "PNIÓWEK"  

  

OWP przy KWK "Pniówek"

Dział Odstawy Głównej "Pniówek II"

  
Kierownik
Adam Ciuraj
tel.: /32/ 75612987
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
Kierownik
Kamil Brodzik
tel.: /32/ 7562210
e-mail: [email protected]
  

KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "BUDRYK"  

  

OWP przy KWK "Budryk"

Dział Doszczelniania Zrobów "Budryk II"

  
Kierownik
Piotr Spyra
tel.: /32/ 7698361
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
Kierownik
Patryk Sikociński
tel.: /32/ 7698361
e-mail: [email protected]
  

KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "KNURÓW-SZCZYGŁOWICE"  

  

OWP przy KWK Ruch Knurów

OWP przy KWK Ruch Szczygłowice

  

Kierownik
Szymon Kita
tel.: /32/ 7566366
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl

Kierownik
Szymon Kita
tel.: /32/ 7566366
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl

  

KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "Borynia-Zofiówka"  

  

OWP przy KWK "Borynia-Zofiówka"

   
Kierownik
Jan Musioł
tel.: /32/ 7561358
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
   

KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "Jastrzębie-Bzie"  

  

OWP przy KWK "Jastrzębie-Bzie"

   
Kierownik
Rafał Tlołka
tel.: /32/ 7563251
e-mail: [email protected]