JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
Dla pracowników | 
Grupa

Nasi pracownicy
JSW SIG
Nasi pracownicy
Do druku

Nasi pracownicy

O sukcesie firmy w dominującej mierze decydują jej pracownicy. Zatrudniamy pracowników o wysokich kwalifikacjach, doświadczeniu, otwartych na nowoczesność, którzy utożsamiają się ze swoją firmą. 

Podstawowym celem działań w tym obszarze jest zapewnienie Grupie JSW  niezbędnej liczby pracowników o określonych zawodach i kwalifikacjach oraz jak najlepsze wykorzystanie ich potencjału zawodowego zgodnie z potrzebami Grupy i aspiracjami pracowników.

KWK „Budryk”- Henryk Wizdorf, Dariusz Kotowicz, Sylwester Jakubczyk, Przemysław Olejarz.
KWK „Budryk”- Henryk Wizdorf, Dariusz Kotowicz, Sylwester Jakubczyk, Przemysław Olejarz.