JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
Dla pracowników | 
Grupa

O nas
JSW SIG

Komunikat

29-05-2017

Szanowni Pracownicy Spółki JSW „Szkolenie i Górnictwo”.

Informuję, że z dniem 1 czerwca rozpocznie się proces zatrudnienia pracowników SiG w kopalniach JSW SA. Jest to spełnienie zapowiedzi Zarządu JSW SA; jak również działań Zarządu SiG.

Na podstawie porozumienia z dnia 11 maja 2017 roku między Zarządem naszej spółki a Zarządem JSW SA wszyscy pracownicy SiG zostaną zatrudnieni na kopalniach JSW SA.

Porozumienie gwarantuje Wam zatrudnienie na czas nieokreślony na warunkach pracy obowiązujących w kopalniach JSW wraz z obowiązującymi uprawnieniami pracowniczymi.

Zgodnie z ustaloną procedurą to kopalnie JSW SA w uzgodnieniu z Zarządem SiG –u będą sukcesywnie przygotowywać listy osób do zatrudnienia zgodnie z bieżącymi potrzebami zakładów.

 Kiedy udało się doprowadzić do rozpoczęcia procesu przejścia, to ZZ Jedność wykorzystując trwający spór zbiorowy w zakresie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w dni wolne od pracy; planuje rozpoczęcie strajku – wiedząc, że problem sporu wygaśnie wraz z Waszym zatrudnieniem na kopalniach JSW SA. Zarząd JSW SIG od początku 2017 roku prowadził rozmowy z ZZ Jedność rozwiązując praktycznie wszystkie sprawy sporne;
w tym kwestie funkcjonowania Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dlatego ogłoszenie strajku w dniu 1 czerwca, kiedy pierwsi pracownicy zostaną zatrudnieni w zakładach JSW SA; odbieram jaką świadome działanie ZZ Jedność zakłócające proces przejścia pracowników SIG.

Celem ZZ Jedność nie jest rozwiązanie sporu zbiorowego; lecz wywołanie zamieszania i podkreślenie swojego znaczenia w ramach grupy JSW SA w rywalizacji z innymi organizacjami związkowymi. Reprezentatywne związki zawodowe spokojnie i cierpliwie popierały planowany proces przejścia pracowników SIG do kopalń JSW SA, podpisując w tym zakresie stosowne porozumienie z Zarządem JSW SA. Planowany strajk nie dotyczy więc obrony Waszych praw; lecz jest propagandową pokazówką ZZ Jedność.

Dlatego proszę Was – nie dajcie się zwieść planom ZZ Jedność i nie przystępujcie do strajku. Wasze prawa i plan zatrudnienia w kopalniach JSW SA jest pewny i zagwarantowany porozumieniami. To udział w tym strajku może utrudnić decyzje o kolejnych przejściach ze strony dyrektorów kopalń i Zarządu JSW SA; zarówno w wypadku całego procesu zatrudnienia; jak i indywidualnych przypadkach każdego pracownika spółki SiG.

Apeluję więc o rozwagę i zachowanie dyscypliny pracy w dniu 1 czerwca 2017 roku.

Gabriel Cyrulik
Prezes Zarządu JSW SIG sp. z o.o.

Jastrzębie – Zdrój, 26 maja 2017 roku.