Zarząd

Prezes Zarządu

Łukasz Dwornik

Zastępca Prezesa Zarządu

Antoni Augustyn