Zarząd

Prezes Zarządu

Gabriel Cyrulik

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych

Michał Paprotny