Rada nadzorcza

Sztachański Jarosław
Przewodniczący Rady

Marek Miłosz
Członek Rady

Majchrzak Jerzy
Członek Rady

Kusio Tomasz
Członek Rady

Gmyrek Aldona
Członek Rady