Rada nadzorcza

Sztachański Jarosław
Przewodniczący Rady

Marek Miłosz
Zastępca Przewodniczącego Rady

Nowak Marek
Sekretarz Rady

Majchrzak Jerzy
Członek Rady

Kusio Tomasz
Członek Rady