Aplikacja „Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej 360 stopni” z Nagrodą Państwową I Stopnia!

Z satysfakcją informujemy, że opracowana przez pracowników Grupy Kapitałowej JSW aplikacja „Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej 360 stopni” otrzymała Nagrodę I Stopnia w 48 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy w kategorii „Przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 15 grudnia br. w sali im. Andrzeja Bączkowskiego w siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi. Konkurs, dedykowany przedsiębiorstwom, instytucjom i pracownikom (indywidualnie lub w zespołach), ma na celu inspirowanie do podejmowania działań oraz opracowania i upowszechniania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy.

Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach:

  • kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne;
  • kategoria B – prace naukowo-badawcze;
  • kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne.

W tym roku wpłynęło 57 zgłoszeń (17 w kategorii A, 9 w kategorii B oraz 31 w kategorii C).

Wśród nagrodzonych osób działających na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy warunków pracy, są zarówno reprezentanci dużych zakładów przemysłowych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakładów rzemieślniczych, a także instytucji naukowych.

Wykorzystane w aplikacji „Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej 360o”materiały filmowe i zdjęciowe oraz prezentacje i teksty zostały opracowane i zrealizowane przez siedmioosobowy zespół pracowników JSW S.A., JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. oraz JSW IT Systems Sp. z o.o.

Więcej na temat konkursu i samej uroczystości przeczytają Państwo na stronach JSW S.A. oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej