RPO województwa śląskiego wspiera firmy i pracowników zagrożonych utratą pracy.

W Katowicach podpisano umowy na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wśród nich jest również projekt Górnicza Aktywizacja Zawodowa, realizowany przez JSW SiG, którego wartość wynosi 2,7 mln zł.

JSW Szkolenie i Górnictwo znalazło się w gronie beneficjentów funduszy europejskich przeznaczonych na realizację projektów obejmujących swym zakresem doradztwo zawodowe, pośrednictwo w zmianie pracy, szkolenia, studia podyplomowe czy staże. W ten sposób woj. śląskie chce wspierać przedsiębiorców i pracowników zagrożonych utratą pracy, przeznaczając na działania z zakresu outplacement 8,5 mln zł.

Dnia 19 listopada w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przekazano umowy dotyczące wsparcia realizacji projektów, w tym projektu złożonego przez konsorcjum JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.