Uczniowie z Pawłowic w wirtualnej rzeczywistości

10 marca siedzibę JSW Szkolenie i Górnictwo odwiedzili uczniowie klasy patronackiej JSW S.A. w zawodzie technik górnictwa podziemnego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach.

Wizyta miała związek z odbywającym się cyklem warsztatów szkoleniowych „Górnictwo – To lubię!", o którym pisaliśmy w poprzednim artykule: https://www.jswsig.pl/wydarzenia/wydarzenie/rozpoczal-sie-cykl-warsztatow-szkoleniowych-gornictwo-to-lubi 

Uczniowie, w ramach praktyk zawodowych, mieli już możliwość zwiedzać podziemi kopalni KWK Pniówek i przygotowywać się do przyszłego zawodu, a mimo to projekcja filmu "Wirtualno Gruba" była dla nich niezwykle ekscytująca. Dzięki wirtualnej wizycie mogli zobaczyć nie tylko miejsca, w których mieli okazje już przebywać, ale również rejony do tej pory dla nich niedostępne. 

Z wysłuchanego wykładu wybrzmiewała jedna, niezwykle istotna myśl - wybór zawodu górnika nie zamyka drogi do rozwoju własnej ścieżki zawodowej. To wstęp do rozwijania swoich kompetencji na różnych płaszczyznach i stawanie się konkurencyjnym na rynku pracy.