PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA – VIRTUAL REALITY

Już 1 czerwca 2021 w JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. rusza akcja promowania wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W tym celu przygotowana została nowatorska aplikacji Virtual Reality, z której można będzie skorzystać bezpłatnie przez cały miesiąc, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, bądź mailowej.

Szkolenia realizowane z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy, dedykowane wszystkim grupom wiekowym, będą pełniły również niezwykle istotne funkcje profilaktyczne i pozwolą na przekazanie wiedzy praktycznej. Celem akcji jest podniesienie świadomości pracowników JSW, ich rodzin oraz mieszkańców regionu w obszarze udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ale również poczucia odpowiedzialności, ukształtowania postaw ukierunkowanych na współdziałanie w grupie oraz rozwój wrażliwości i pomoc drugiemu człowiekowi.

Godzinny program obejmuje przeprowadzenie przeszkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Uczestnicy, dzięki zajęciom praktycznym, będą  uczyć się prawidłowego zachowania w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Pod czujnym okiem instruktora VR, będą mieli możliwość skorzystania z aplikacji, gdzie przy użyciu fantoma szkoleniowego, przećwiczą niezbędne procedury i sprawdzą swoją wiedzę. Aby zapewnić komfortowe i bezpieczne warunki, przeszkolenie odbywać się będzie w grupach dwuosobowych.

Pierwsza pomoc przedmedyczna jest niezmiernie ważna, bowiem w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, przed przybyciem zespołu medycznego, często ratuje życie ludzkie. Każde przeszkolenie przeprowadzony w ramach akcji „PPP-VR,” umożliwi rozwój osobisty i przygotowanie uczestników do podejmowania działań ratowniczych w przypadku zagrożenia życia i zdrowia w sytuacjach dnia codziennego.

Akcja jest prowadzona w systemie non profit. Jest całkowicie bezpłatna zarówno dla pracowników JSW, ich rodzin, jak i wszystkich mieszkańców województwa śląskiego.

 

Zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu prosimy dokonywać

w godzinach 6.00-14.00 pod numerem telefonu: 535936628,

lub e-mailowo na adres [email protected]