Zapytanie ofertowe

Dot. Przeprowadzenia badań psychiatrycznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenia na nabywanie bądź przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego - Aktualizacja

W wyniku licznych zapytań od potencjalnych Wykonawców, Zamawiający postanawia uszczegółowić przedmiot zamówieniaoraz wydłużyć okres złożenia oferty.