Forum Konsultacyjne dot. programów oraz modeli praktycznej nauki zawodu w branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia

W ramach realizacji projektu POWR.02.15.00-00-2028/20 p.t. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)” realizowanego przez JSW Szkolenie i Górnictwo w konsorcjum z Przemysłową Akademią Rozwoju, w dniach 24-27 maja b.r. w Istebnej, odbyły się trzy Fora Konsultacyjne dot. programów oraz modeli praktycznej nauki zawodu w branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.

Eksperci z poszczególnych sektorów branży BPO, tj. pożarnictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony fizycznej osób i mienia, przez kolejne dni uczestniczyli w łącznie 12 sesjach tematycznych (po 4 sesje tematyczne dla każdego sektora). Podczas licznych wykładów, warsztatów i debat wypracowano propozycje korekt do modelowych programów PNZ. Autorzy programów mieli możliwość konsultacji nie tylko z przedstawicielami poszczególnych branż, ale również ekspertami z Ministerstwa Edukacji  i Nauki.