INNOWACJE W EDUKACJI. ROZWÓJ - BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.,
 wraz z partnerami projektów: Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Głównym Instytutem Górnictwa, Przemysłową Akademią Rozwoju oraz JSW Nowe Projekty S.A.

 

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Konferencji


INNOWACJE W EDUKACJI

ROZWÓJ - BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ

 

z udziałem licznych przedstawicieli środowiska naukowego oraz przemysłowego,
która odbędzie się 30 września br. w sali zbornej KWK Pniówek w Pawłowicach.

Patronat honorowy nad Konferencją objął
Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Pan Tomasz Cudny
oraz
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. Jerzy Lis

 

Przedmiotem Konferencji jest upowszechnianie rezultatów projektów osiągniętych po 1 roku realizacji zadań, często realizowanych wraz z partnerami, w trzech priorytetowych obszarach: kwalifikacji, rozwoju technik IT w szkoleniach oraz bezpieczeństwa. Prezentowane prace badawczo-rozwojowe mają na celu udokumentowanie zdobytej wiedzy i doświadczeń, a następnie ich wykorzystanie w celu stworzenia innowacyjnych technik i metod szkoleniowych. W efekcie przedsiębiorstwa uzyskały nowoczesne narzędzia, sprzęty, maszyny niezbędne do prowadzenia określonych inwestycji edukacyjnych i rozwojowych. W miejscu, w którym kończy się projekt B+R, zaczyna się progres i tym pragniemy się podzielić z uczestnikami konferencji.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konferencja stanie się platformą wymiany doświadczeń przedstawicieli nauki i pracowników GK JSW SA, którzy będą dyskutować nad problematyką wykorzystania najnowszej technologii w procesie szkoleniowym, kształcenia przez całe życie oraz roli pracodawcy w procesie edukacji, których to odbiorcą naszych działań jest całe środowisko JSW SA. Zaprezentowane tym samym zostaną modele współpracy uczelni, ośrodków naukowych z pracodawcami, świadomymi korzyści płynących z realizacji innowacyjnych projektów z udziałem środków zewnętrznych.