Konferencja „Kwalifikacje w dobie zmian w sektorze górniczym i pozagórniczym”

5 października 2021 roku w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbędzie się konferencja „Kwalifikacje w dobie zmian w sektorze górniczym i pozagórniczym” adresowana do przedstawicieli branży górniczej, budowlanej i motoryzacyjnej.

Partnerem wydarzenia jest JSW Szkolenie i Górnictwo. Patronat nad konferencją objęli: Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Techniki Górniczej KOMAG oraz „Jastrzębski Węgiel”.

Celem konferencji jest tworzenie przestrzeni do współpracy branż w kontekście rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i idei uczenia się przez całe życie (LLL) oraz wytyczanie nowych kierunków rozwoju kwalifikacji rynkowych.

Konferencja będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń środowisk naukowych i przemysłowych w zakresie trendów panujących na rynku pracy. Pozwoli określić możliwości podnoszenia kompetencji i zdobywania kwalifikacji, a także potrzeby firm w tym zakresie.

W trakcie konferencji odbędą się trzy sesje tematyczne:

  1. Kwalifikacje dla każdego, podczas której zostaną poruszone tematy związane z ZSK, kwalifikacjami na rynku pracy oraz transformacją gospodarczą regionu,

  2. Górnictwo i rynek pozagórniczy – górnictwo dla branż, gdzie głównym tematem będzie zaprezentowanie możliwości wdrażania Sektorowej Ramy Kwalifikacji w branży górniczej oraz kwalifikacji rynkowych opisanych przez JSW SiG we współpracy z IBE,

  3. Kwalifikacje w dobie zmian – podczas debaty/panelu paneliści będą dyskutować o kierunkach rozwoju kwalifikacji rynkowych w kontekście współpracy międzysektorowej.

 

Osoby do kontaktu:

Aleksandra Wojciechowska IBE: 573 444 585, [email protected]

Aldona Urbanek JSW SiG: 576 820 300, [email protected]