Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych

RADA NADZORCZA JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. działając na podstawie § 14 ust. 6 i 7 Aktu Założycielskiego Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU ds. TECHNICZNYCH JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.