KWALIFIKACJE W GÓRNICTWIE - PUBLIKACJA

Z wielką przyjemnością informujemy o ukazaniu się nowej publikacji dot. Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Górnictwie, a tym samym zachęcamy do lektury.

Publikacja zawiera projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Górnictwa (SRKG) oraz opis procesu jej powstawania, m.in.: kontekst tworzenia, realizacji projektu i metodologię prac, a także strukturę i instrukcję korzystania z ramy. W publikacji odnajdą Państwo również rekomendacje dotyczące wdrożenia i wykorzystywania SRKG w Polsce oraz słownik stosowanych w niej pojęć. Przedstawione zostały ponadto wyniki badań przeprowadzonych wśród pracowników sektora górniczego, dotyczące wykorzystywania kompetencji.

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Górnictwa (SRKG) jest narzędziem wspierającym pracodawców i pracowników sektora górnictwa w zakresie rozwoju kompetencji. Stanowi uporządkowany zbiór kompetencji odnoszących się do głównych obszarów działalności i aktywności gospodarczej sektora.

Projekt SRKG może być wykorzystany w przedsiębiorstwach sektora górnictwa w celu usprawnienia procesów kadrowych oraz ułatwienia pracownikom samodzielnego wyznaczania ścieżek kariery i samokształcenia. Może być też pomocnym narzędziem dla instytucji edukacyjnych i szkoleniowych w przygotowywaniu programów kształcenia.

SRKG została opracowana przez zespół ekspertów reprezentujących różne podmioty sektora.

Pracami kierowało konsorcjum Akademii Górniczo-Hutniczej i JSW Szkolenia i Górnictwo na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych.

Autorem Przedmowy do publikacji jest Adam Mirek, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.