OGŁOSZENIE CENTRALNEJ KOMISJI WYBORCZEJ JSW S.A.

W dniu 28.04.2022r zgodnie z postanowieniami Statutu JSW S.A. Rada Nadzorcza JSW S.A. zostaną przeprowadzone w JSW S.A. i wszystkich jej jednostkach zależnych wybory Członków Rady Nadzorczej JSW S.A. XI kadencji.

Wszystkie informacje znajdą Państwo w załączonej dokumentacji: