Ogłoszenie o terminach posiedzeń komisji rekrutacyjnej do projektu "Górnicza Aktywizacja Zawodowa - GAZ"

TERMINY POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

W związku z realizacją projektu „Górnicza Aktywizacja Zawodowa – GAZ” Jastrzębska Spółka Węglowa Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. informuje o terminach posiedzeń komisji rekrutacyjnej:

Nabór kandydatów ma charakter ciągły. Szczegóły zostały zamieszczone na stronie internetowej  ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „GÓRNICZA AKTYWIZACJA ZAWODOWA GAZ” - JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. (jswsig.pl).

Nabór do udziału w Projekcie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających warunki uczestnictwa w Projekcie.

 Wymagane dokumenty należy składać w Biurze projektu (ul. Krucza 18, 44-251 Pawłowice) osobiście, e-mailem (skan), pocztą lub kurierem. Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego przyjmuje się (co do dnia i godziny) datę wpływu dokumentu do Biura projektu lub datę wpływu maila.

Przyjęte Dokumenty rekrutacyjne są kierowane do oceny formalnej prowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną. Terminy zebrań komisji rekrutacyjnej w 2021r.:

W I kwartale: 22.03.

W II kwartale: 12.04, 26.04, 10.05, 26.05, 7.06, 21.06.

W III kwartale: 12.07, 26.07, 9.08, 23.08, 13.09, 27.09.

W IV kwartale: 4.10, 18.10, 08.11, 22.11, 12.12.

Nabór ogłoszony jest na podstawie Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu, a niniejsze ogłoszenie ma jedynie charakter pomocniczy. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z naborem prosimy o kontakt z biurem Działem Szkoleń i Adaptacji przy KWK Pniówek, ul. Krucza 18, 44-251 Pawłowice. Adres e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl. Tel. 577 444 560, 577 444 562, 535 936 628. Biuro Projektu czynne w poniedziałek i czwartek w godzinach 10.00-18.00 oraz wtorek, środę i piątek w godzinach 7.00-15.00