Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na pełnienie funkcji:

1. Prezesa Zarządu,

2. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych.