Podsumowanie konferencji „Kwalifikacje w dobie zmian w sektorze górniczym i pozagórniczym”

Niemal 90 uczestników, interesujący panel dyskusyjny, trzy sesje tematyczne, 10 referatów wygłoszonych przez ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, naukowców z AGH, pracowników JSW Szkolenie i Górnictwo.

Tak w dużym skrócie można opisać Konferencję, której organizatorem był Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie oraz JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. Patronat nad konferencją objęli: Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Techniki Górniczej KOMAG oraz „Jastrzębski Węgiel”.

Sesje tematyczne dotknęły następujących obszarów:

I.             Kwalifikacje dla każdego, podczas której zostały poruszone tematy związane z ZSK, kwalifikacjami na rynku pracy oraz transformacją gospodarczą regionu,

II.            Górnictwo i rynek pozagórniczy – górnictwo dla branż, gdzie głównym tematem było zaprezentowanie możliwości wdrażania Sektorowej Ramy Kwalifikacji w branży górniczej oraz kwalifikacji rynkowych opisanych przez JSW SiG we współpracy z IBE,

III.          Kwalifikacje w dobie zmian – podczas debaty/panelu paneliści dyskutowali o kierunkach rozwoju kwalifikacji rynkowych w kontekście współpracy międzysektorowej.

Podczas panelu skupiono się na Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w Branży Górniczej.
To rozwiązanie mające na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego, określa ono zasady i standardy potwierdzania kwalifikacji, dzięki czemu zapewniona jest jakość kwalifikacji. System zapewnia ciągły rozwój i pomaga pracodawcom rozpoznać wartość pracownika i inwestować w rozwój zawodowy swoich kadr. To bardzo ważna kwestia dla pracowników kopalń w kontekście zmian zachodzących w sektorze.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za poświęcony czas i udział w konferencji.