Relacja z I dnia 27 Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej