Seminarium podsumowujące pracę nad SRKG

18.09.2020, Pniówek

Organizatorzy: JSW Szkolenie i Górnictwo wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, przy współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych.

Ponad siedemdziesięciu uczestników z całego kraju, w tym przedstawiciele branży górniczej (m.in. JSW SA, JSW SIG, Orlen, PGG, WUG, GIG, Gip-H), szkół wyższych (AGH, Poltechnika Śląska) i branżowych, reprezentanci Sejmu i Senatu oraz Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy, wzięło udział w Seminarium podsumowującym pracę nad Sektorową Ramą Kwalifikacji dla Górnictwa (SRKG), które odbyło się 18 września br. na KWK „Pniówek”.

Organizatorem wydarzenia było JSW Szkolenie i Górnictwo wraz z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, a Patronat honorowy nad konferencją objął Prezes JSW SA Włodzimierz Hereźniak.

Partnerem konferencji był Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Podczas seminarium, środowisko naukowe spotkało się ze światem biznesu, by zapoznać się z pracami zespołu, który opracował projekt SRKG oraz poddać analizie jego zapisy.  

Celem seminarium było ponadto zapoznanie uczestników z wynikami badań jakościowych i ilościowych przeprowadzonych w ramach projektu „Utworzenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Górnictwa”.

W ramach konferencji miały miejsce interesujące wykłady i polemiki, a także emocjonujący panel dyskusyjny przy udziale ekspertów w zakresie górnictwa:

Marek Borowski – Prodziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii ds. Współpracy, AGH (prowadzący panel)

Artur Dyczko – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych, JSW SA

Adam Mirek –  Prezes Zarządu, WUG

Antoni Augustyn – Zastępca Prezesa Zarządu, JSW SiG

Andrzej Żurawski –Ekspert ds. Systemu Kwalifikacji, IBE

Aleksandra Wojciechowska – Doradca regionalny ZSK, Instytut Badań Edukacyjnych

Piotr Tokarz – Dyrektor, Zespół Szkół Technicznych w Rybniku

Andrzej Sączek  – dyrektor Departamentu Wsparcia HR, PGG

 

Panel dyskusyjny był swoistym studium do refleksji nad rolą i wpływem kwalifikacji pracowniczych w kontekście: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, na efektywność oraz bezpieczeństwo w branży.  

Niemniej ważną częścią spotkania były rozmowy kuluarowe, prowadzone przez różne grupy interesariuszy systemu kwalifikacji – reprezentantów górnictwa podziemnego, otworowego i odkrywkowego.

 

Seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego, biznesu i organizacji górniczych, czego wyrazem była nie tylko sama frekwencja, ale i aktywny udział w dyskusjach panelowych.

Za co z tego miejsca serdecznie dziękujemy wszystkim uczestniczącym Gościom.

 

Zapraszamy do fotorelacji.