Seminarium „Sektorowe Ramy Kwalifikacji, jako jeden z elementów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”

JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie pod auspicjami Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie rozpoczęły realizację projektu tworzenia Sektorowej Ramy Kwalifikacyjnej dla Sektora Górniczego. Pierwszym krokiem w ramach podjętych działań była organizacja seminarium „Sektorowe Ramy Kwalifikacji, jako jeden z elementów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji” w dniach 05-06.02.2020r.

W wykładach i dyskusjach udział wzięli nie tylko przedstawiciele JSW SiG i AGH, ale również zaproszeni  Eksperci z najważniejszych instytucji i spółek z branży wydobywczej t.j. Wyższy Urząd Górniczy, Główny Instytut Górnictwa, KGHM Polska Miedź S.A., PGNIG S.A., Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, LW Bogdanka S.A., JSW Innowacje S.A., Grupa Gomułka, Szkoły Techniczne. Seminarium miało na celu przybliżenie założeń budowy Sektorowej Ramy Kwalifikacyjnej dla Górnictwa, przedstawienie przesłanek doboru kryteriów wyodrębnienia wyznaczników sektorowych, omówienie dobrych praktyk w tym zakresie oraz ustalenie harmonogramu przyszłych prac.

Jesteśmy dumni, z bycia jednym z ogniw współtworzenia SRKG, co daje nam realny wpływ na uporządkowanie umiejętności i kompetencji społecznych oraz kwalifikacji w sektorze, a także możliwość pośredniego oddziaływania na rynek pracy i edukacji.

 

 

fot. Joanna Ratomska