Spotkanie konsorcjantów projektu SENSE VR

28 lutego 2022 w Biurze Projektów JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. przy KWK Pniówek gościliśmy konsorcjantów realizujących projekt B+R: „Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR (SENSE VR)”.

Podczas spotkania omówiliśmy wyniki badań, prowadzonych na przełomie stycznia i lutego,  dot. oszacownia optymalnego czasu zanurzenia w wirtualnej rzeczywistości uczestników szkoleń górniczych w VR. Wyniki niniejszych badań posłużą określeniu ram opracowywanej pierwszej aplikacji rozgałęzionej w ramach tego projektu, a także zostaną zaimplementowane w celu wypracowania metody skutecznego prowadzenia szkoleń w sektorze górniczym.

Dziękujemy za efektywną wymianę myśli Uczestnikom spotkania:

Krzysztofowi Kaźmierczakowi (JSW Innowacje), Piotrowi Litwie (GIG), Szymonowi Łagoszowi (GIG)

oraz Maciejowi Szczekale, Grzegorzowi Jarominowi, Joannie Ratomskiej, Edycie Limanowskiej, Aldonie Urbanek z JSW SIG.