Terminy posiedzeń komisji rekrutacyjnej Projektu GAZ na 2022r

W związku z realizacją projektu „Górnicza Aktywizacja Zawodowa – GAZ” JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. informuje o terminach posiedzeń komisji rekrutacyjnej:

Nabór kandydatów ma charakter ciągły. Szczegóły zostały zamieszczone na stronie internetowej  ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „GÓRNICZA AKTYWIZACJA ZAWODOWA GAZ” - JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. (jswsig.pl).

Nabór do udziału w Projekcie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających warunki uczestnictwa w Projekcie.

Wymagane dokumenty należy składać w Biurze projektu (ul. Krucza 18, 44-251 Pawłowice) osobiście, e-mailem (skan), pocztą lub kurierem. Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego przyjmuje się (co do dnia i godziny) datę wpływu dokumentu do Biura projektu lub datę wpływu maila.

Przyjęte Dokumenty rekrutacyjne są kierowane do oceny formalnej prowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną. Terminy zebrań komisji rekrutacyjnej w 2021r.:

W I kwartale 2022 roku: 18.01.2022; 01.02.2022; 15.02.2022; 01.03.2022; 15.03.2022; 29.03.2022

Nabór ogłoszony jest na podstawie Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu, a niniejsze ogłoszenie ma jedynie charakter pomocniczy.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z naborem prosimy o kontakt z biurem Działem Szkoleń i Adaptacji przy KWK Pniówek, ul. Krucza 18, 44-251 Pawłowice.
Adres e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl.

Tel. 577 444 560, 535 936 628.

Biuro Projektu czynne:

poniedziałek-piątek w godzinach 7.00-15.00

pierwsza i ostatnia sobota miesiąca w godzinach 7.00-15.00