XXVII edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne (GZN)

16-17 grudnia 2020r on-line

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w zbliżającej się Międzynarodowej Konferencji GZN, organizowanej przez Główny Instytut Górnictwa, Jastrzębską Spółkę Węglową S.A., JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa Koło GIG oraz Komisję Górniczą PAN Oddział w Katowicach.

Tematyka Konferencji będzie obejmować zagadnienia:

1. SARS-CoV-2 w kopalniach podziemnych;

2. Zagrożenia sejsmiczne i tąpania;

3. Zagrożenia aerologiczne;

4. Zagrożenie radiologiczne;

5. Stateczność wyrobisk górniczych;

6. Reagowanie na zdarzenia niebezpieczne w oparciu o uzyskane informacje – projekt INDIRES.


Zaprezentowany dorobek autorów z GIG, JSW S.A., a także spółek górniczych, zawarty będzie w monografii, która ukaże się nakładem wydawnictwa GIG. Patronat nad Konferencją objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Pan dr inż. Adam Mirek.

Zapraszam do uczestnictwa i zgłaszania tematów wystąpień wraz z zespołem autorskim, na adres Pani Dagmary SOBCZAK — Sekretarza ds. publikacji: [email protected]remove-this.gig.eu, tel. +48 32 2592861 lub na sekretariat Spółki JSW Szkolenie i Górnictwo, na adres: [email protected]remove-this.jswsig.pl, tel. 32 756 16 20 do dnia 26.11. 2020 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.