Zapytanie ofertowe

Opracowanie Indywidualnego Planu Działania - Aktualizacja 24.08.2022

W związku z realizowanym przez JSW Szkolenie i Górnictwo sp. z o.o. projektem

pn. „Górnicza Aktywizacja Zawodowa - GAZ” współfinansowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego,

zapraszamy do uczestnictwa w zapytaniu ofertowym dot.  przeprowadzenia identyfikacji potrzeb Uczestników projektu oraz opracowania lub aktualizacji dla każdego Uczestnika Indywidualnego Planu Działania.