Zapytanie ofertowe

dot. przeprowadzenia szkoleń i kursów zgodnie z przedmiotem zamówienia - Aktualizacja

W wyniku licznych zapytań od potencjalnych Wykonawców, zamawiający postanawia uszczegółowić zakres tematyczny szkoleń oraz wydłużyć okres złożenia oferty.