Ważne Informacje - Krok po Kroku

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW Edysk

Szanowni Państwo!

Firma JSW Szkolenie i Górnictwo prowadzi rekrutacje kandydatów do pracy, tylko i wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem, FORMULARZA KANDYDAT.

Dokumenty aplikacyjne, które będą składane przez Państwa w wersji PAPIEROWEJ, NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE !!

Składając aplikacje elektroniczną do JSW Szkolenie i Górnictwo, należy uwzględnić swoje: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ukończone kursy oraz szkolenia. Należy również określić na jakie stanowisko pracy chcieliby Państwo złożyć swoją aplikacje.

Proces rekrutacji odbywa się w następujący sposób:

  • złożenie aplikacji w internetowym systemie rejestracji kandydata.
  • analiza zgłoszeń pod kątem wymogów określonego stanowiska pracy,
  • zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów,
  • rozmowa kwalifikacyjna kandydata z Komisją Rekrutacyjną,
  • wybór osób spełniających oczekiwania do wykonania określonej usługi na rzecz Zakładów JSW S.A. i spółek Grupy Kapitałowej JSW,
  • podpisanie umowy o pracę.

DLACZEGO WARTO ZŁOŻYĆ U NAS SWOJĄ APLIKACJE?

JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Firma daje możliwość elastycznego zatrudniania wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy trafiają na rynek pracy z likwidowanych lub restrukturyzowanych kopalń. Szanse na zatrudnienie mają również absolwenci szkół, nie tylko o profilu górniczym. 

Zasady zatrudniania pracowników i ich wynagradzania są niemal identyczne jak w JSW S.A., z tą różnicą, że zatrudnieni nie otrzymują przywilejów w postaci: 14-tej pensji, nagrody jubileuszowej oraz deputatu węglowego. Pracownikom od początku przysługuje posiłek regeneracyjny. Pracownicy, którzy byli zatrudnieni pod ziemią w innych firmach górniczych przez okres co najmniej 24 miesięcy nabywają prawo do Barbórki wraz z przyjęciem do pracy w JSW SiG. Natomiast pracownicy, którzy zostali zatrudnieni bez powyższego stażu, po 24 miesiącach pracy w JSW SiG.

Z pracownikami zawierana jest pierwsza umowa o pracę na okres próbny, następna umowa o pracę jest na czas określony wynoszący 33-miesiące, kolejna umowa o pracę jest na czas nieokreślony. Stawka jest wprost porównywalna ze stawką w JSW S.A.

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO REJESTRACJI W SYSTEMIE KANDYDAT