Dane kontaktowe

Zarząd

  
Prezes Zarządu
Gabriel Cyrulik
tel.: /32/ 7561670
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
Zastępca Prezesa Zarządu
Antoni Augustyn
tel.: /32/ 7561671
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
  
  

Administracja

  
Kierownik Działu
Dorota Grabiec
tel.: /32/ 7561685
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
Z-ca Kierownika Działu
Jadwiga Koruba
tel.: /32/ 7561620
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
  
    

BHP

  
Kierownik Działu
Roman Siuda
tel. /32/7561744
e-mail:[email protected]
   
   

Dział Szkoleń i Adaptacji

  
Kierownik Działu
Aldona Urbanek
tel. /32/7561675
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
  
   

Dział Finansowo - Księgowy 

  
Dyrektor ds. Ekonomicznych
Damian Hajok
tel.: /32/ 7561635
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
Kierownik Działu
Aleksandra Łaciok
tel.: /32/ 7561646
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
  
   

Dział Zatrudnienia i Płac

  
Dyrektor ds. Pracy
Mateusz Granieczny
tel.: /32/ 7561780
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
Kierownik Działu
Agnieszka Nowak
tel.: /32/ 7561680
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
  
   

Dział Zarządzania Ryzykiem i Ochroną Danych Osobowych

  
Koordynator Biura Zarządu
Łukasz Dwornik
tel.: /32/ 7561608
e-mail: [email protected]

 

  
   

Dział Obsługi Łaźni Górniczych

  
Dyrektor ds. Obsługi Technicznej Powierzchni
Grzegorz Janik
tel.: /32/2395327
e-mail: [email protected]

 

  
    
Kierownik Działu ds. Technicznych
Henryk Frystacki
tel.: /32/2395327
e-mail: [email protected]

Kierownik Działu
Joanna Wawrzyczny
tel.: /32/2395336
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl

  

 

  
Główny Inżynier Górniczy
Wojciech Badaj
tel.: /32/ 7563280
e-mail: [email protected]
   
    
   

KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "PNIÓWEK"  

  

OWP przy KWK "Pniówek"

Dział Odstawy Głównej "Pniówek II"

  
Kierownik
Adam Ciuraj
tel.: /32/ 75612987
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
Kierownik
Kamil Brodzik
tel.: /32/ 7562210
e-mail: [email protected]
  
   

KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "BUDRYK"  

  

OWP przy KWK "Budryk"

Dział Doszczelniania Zrobów "Budryk II"

  
Kierownik
Piotr Spyra
tel.: /32/ 7698361
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
Kierownik
Patryk Sikociński
tel.: /32/ 7698361
e-mail: [email protected]
  
   

KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "KNURÓW-SZCZYGŁOWICE"  

  

OWP przy KWK Ruch Knurów

OWP przy KWK Ruch Szczygłowice

  
Kierownik
Rafał Tlołka
tel.: /32/ 7563251
e-mail: [email protected]
Kierownik
Rafał Tlołka
tel.: /32/ 7563251
e-mail: [email protected]
  
   

KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO"Borynia-Zofiówka"  

KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "Jastrzębie-Bzie"

  

OWP przy KWK "Borynia-Zofiówka"

OWP przy KWK "Jastrzębie-Bzie"

  
Kierownik
Jan Musioł
tel.: /32/ 7561358
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
p.o. Kierownika
Jerzy Poloczek
tel.: /32/ 7563281
e-mail: [email protected]