Dane kontaktowe

Zarząd

Prezes Zarządu
Gabriel Cyrulik
tel.: /32/ 75 61 670
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych
Michał Paprotny
tel.: /32/ 75 61 671
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
 

Administracja

Kierownik Działu
Dorota Grabiec
tel.: /32/ 75 61 685
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
Z-ca Kierownika Działu
Jadwiga Koruba
tel.: /32/ 75 61 620
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
  

BHP

Kierownik Działu
Grzegorz Jaromin 
tel.: /32/ 75 61 744
e-mail: [email protected]
Zastępca Kierownika Działu
Czesław Ficek 
tel.: /32/ 75 61 743
e-mail: [email protected]
 

Dział Finansowo - Księgowy 

Dyrektor ds. Ekonomicznych
Damian Hajok
tel.: /32/ 75 61 635
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
Kierownik Działu
Aleksandra Łaciok
tel.: /32/ 75 61 646
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
 

Dział Zatrudnienia i Płac

Dyrektor ds. Pracy
Mateusz Granieczny
tel.: /32/ 75 61 780
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
Kierownik Działu
Agnieszka Nowak
tel.: /32/ 75 61 680
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
 

Dział Szkoleń i Rozwoju

Dyrektor ds. Szkoleń i Rozwoju
Piotr Buffi
tel.: 533 333 674
e-mail: [email protected]

Kierownik Działu
Aldona Urbanek
tel.: 576 820 300
e-mail: [email protected]
 

Dział Logistyki i Transportu

Kierownik Działu
Jan Janik
tel.: 
e-mail: [email protected]

Dział Obsługi Łaźni Górniczych

Dyrektor ds. Obsługi Technicznej Powierzchni
Grzegorz Janik
tel.: /32/ 23 95 327
e-mail: [email protected]

 

  
Kierownik Działu ds. Technicznych
Henryk Frystacki
tel.: /32/ 23 95 327
e-mail: [email protected]

Kierownik Działu ds. Kadr
Joanna Wawrzyczny
tel.: /32/ 23 95 336
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl

  
Kierownik DOŁG "Borynia"
Jacek Neliszer
tel.: /32/ 75 61 714
e-mail: [email protected]
Kierownik DOŁG "Zofiówka"
Piotr Rapa
tel.: /32/ 75 65 490
e-mail: [email protected]
  
Kierownik DOŁG "Pniówek"
Jarosław Woś
tel.: /32/ 75 62 429
e-mail: [email protected]
Kierownik DOŁG "Budryk"
Krzysztof Bugdol
tel.: /32/ 23 95 367
e-mail: [email protected]
  
Kierownik DOŁG "Knurów"
Jerzy Prus
tel.: /32/ 71 85 718
e-mail: [email protected]
Kierownik DOŁG "Szczygłowice"
Karol Lepich
tel.: /32/ 71 76 672
e-mail: [email protected]

PION TECHNICZNY

Główny Inżynier Górniczy p/z
Michał Ferdyan
tel.: /32/ 75 61 607

KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "PNIÓWEK"  

OWP przy KWK "Pniówek"

Dział Odstawy Głównej "Pniówek II"

Kierownik
Adam Ciuraj
tel.: /32/ 75 62 987
e-mail: [email protected]remove-this.jswsig.pl
Kierownik
Kamil Brodzik
tel.: /32/ 75 62 210
e-mail: [email protected]
 

KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "BUDRYK"  

OWP przy KWK "Budryk"

Dział Doszczelniania Zrobów "Budryk II"

Kierownik
Patryk Sikociński
tel.: /32/ 76 98 361
e-mail: [email protected]
Kierownik
Krzysztof Płaza
tel.: /32/ 76 98 337
e-mail: [email protected]
 

Dział Odstawy Głównej "Budryk"

Dział Transportu "Budryk"

Kierownik
Piotr Braszczok
tel.: /32/ 76 98 939
e-mail: [email protected]
Kierownik
Piotr Braszczok
tel.: /32/ 76 98 939
e-mail: [email protected]
 

KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "KNURÓW-SZCZYGŁOWICE"  

OWP przy KWK Ruch "Knurów"

OWP przy KWK Ruch "Szczygłowice"

Kierownik
Mikołaj Merchut
tel.: /32/ 71 85 101
e-mail: [email protected]
Zastępca Kierownika
Paweł Kamiński
tel.: /32/ 71 76 366
e-mail: pawekaminski@jswsig.pl
 

KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "BORYNIA - ZOFIÓWKA"  

OWP przy KWK "Borynia-Zofiówka"

Lampownia "Zofiówka"

Kierownik
Anna Jonkisz
tel.: /32/ 75 61 358
e-mail: a[email protected]
Kierownik
Marian Króliczek
tel.: /32/ 75 65 407
e-mail: [email protected]