Projekty

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW Edysk

JSW SIG, prowadząc działania, mające na celu wdrożenie nowych rozwiązań oraz udoskonalenie już istniejących, planuje projekty z udziałem środków zewnętrznych. Wstępnie zostały one podzielone na trzy priorytetowe obszary: kwalifikacji, rozwoju technik IT w szkoleniach oraz bezpieczeństwa. Prace badawczo-rozwojowe to nic innego jak opracowanie nowej wiedzy, a następnie jej wykorzystanie w celu stworzenia innowacyjnego rozwiązania. Efekty tych działań pozwolą na wprowadzenie do działalności przedsiębiorstwa nowych rozwiązań, poprzez zakup niezbędnych sprzętów, maszyn, nieruchomości czy też prowadząc określone inwestycje. Tu gdzie kończy się projekt B+R, zaczyna się progres. W celu wzmocnienia potencjału projektowego i czerpania od Instytucji najbardziej doświadczonych w danej materii zainicjowaliśmy współpracę z: Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu, Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie oraz Grupą Gumułka. W obrębie naszego zainteresowania są konkursy ogłaszane przez: Narodowe Centrum Badania i Rozwoju, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, czy Zarząd Województwa Śląskiego.

OBECNIE REALIZOWANE PROJEKTY