O PROJEKCIE

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW Edysk

Głównym celem Projektu „Górnicza Aktywizacja zawodowa GAZ” jest wzrost aktywności zawodowej mieszkańców województwa śląskiego. W Projekcie wezmą udział 92 osoby, w tym 31 kobiet i 61 mężczyzn.

Grupę docelową stanowią osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracowników, a także osoby odchodzące z rolnictwa.

Projekt „Górnicza Aktywizacja Zawodowa GAZ” koncentruje się w szczególności na organizowaniu wsparcia dla pracowników i byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych oraz przedsiębiorstw z nimi kooperujących działających na terenie województwa śląskiego.

W ramach działań z zakresu outplacementu zostanie zastosowany szereg zindywidualizowanych instrumentów i usług służących wzrostowi aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

Zgodnie z założeniami Projektu „Górnica Aktywizacja Zawodowa GAZ” co najmniej połowa Uczestników podejmie pracę lub będzie kontynuować dotychczasowe zatrudnienie

dzięki poszerzeniu katalogu  umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

Planowanym rezultatem Projektu jest uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji, poprzez dobór odpowiednich form wsparcia, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Uczestników. Główne cele Projektu realizowane będą m.in. poprzez organizowanie szkoleń, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, studiów podyplomowych, staży zawodowych, usług w postaci doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy prowadzonych przez wyspecjalizowany personel.

Wartość projektu: 2 695 134,89zł

Wkład EFS: 2 695 134,89zł