Folder promocyjny

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW Edysk

Zapytanie ofertowe

W związku z realizowanym przez JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. projektem pn. „Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR (SENSE VR) współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka, zwracamy się z prośbą o wypełnienie dołączonej karty zapytania ofertowego dot. realizacji 200 sztuk folderu promocyjnego, którego projekt zostanie dostarczony przez Zamawiającego.

Bardzo proszę o przesłanie wypełnionej karty ofertowej do 19.09.2022 r.