Wydarzenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW Edysk

Badanie rynku w zakresie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje

W związku z podjęciem działań przez JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. na rzecz podpisania nowych umów szkoleniowych, zwracamy się z prośbą o wypełnienie formularza dotyczącego badania rynku w zakresie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje

Badanie rynku przeprowadzane jest na zlecenie JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.,

44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Węglowa 4.

Do wypełnienia formularza proszę uwzględnić następujące założenia:

- sale wykładowe zapewnia realizator szkolenia

- grupa szkoleniowa liczy ok. 15-20 osób,

- podmiot prowadzący szkolenie będzie prowadził dokumentację szkolenia, tj.: dziennik zajęć, listy obecności z każdego dnia szkolenia / kursu, listy odbioru materiałów szkoleniowych oraz wystawi zaświadczenie zgodnie z obowiązującym w danej firmie programem.

Prosimy aby wypełniony formularz (czas trwania szkolenia w dniach oraz cenę netto za osobę) stanowiący załącznik do niniejszego pisma przesłać na adres: [email protected] do dnia 27.10.2023r.
do godz. 12:00.

Niniejsze badanie rynku nie jest i nie może być interpretowane jako oferta (w rozumieniu art. 66 k.c.), zaproszenie do udziału w negocjacjach, bądź propozycja zawarcia umowy dotyczącej kwestii objętych badaniem rynku, w tym w szczególności nie jest i nie może być interpretowane jako oferta, umowa ani zobowiązanie do udzielenia zlecenia, o którym mowa w niniejszym badaniu rynku. Każdy z podmiotów, który odpowie na niniejsze badanie rynku ponosi wszystkie koszty własne oraz podwykonawców takiego podmiotu związane z przygotowaniem odpowiedzi. Wyniki badania pozostają wyłącznie w dyspozycji JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. i nie zostaną rozpowszechnione.
 

Inne aktualności

Realizacja projektu „Górnicza Aktywizacja Zawodowa – GAZ” dobiegła końca

Biuro Projektów Działu Szkoleń i Rozwoju informuje, że z dniem 30 września 2023 r. zakończono realizację projektu „Górnicza Aktywizacja Zawodowa – GAZ”, sfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata…

Podpisano list intencyjny z Politechniką Śląską

21.06.2023 podpisano list intencyjny przypieczętowujący współpracę pomiędzy Wydziałem Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej, a JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.

Oświadczenie Zarządu Spółki JSW Szkolenie i Górnictwo

Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem.

120 lat KWK "Knurów-Szczygłowice"

Delegacja JSW Szkolenie i Górnictwo na zaproszenie Dyrektora KWK "Knurów - Szczygłowice" Pana Jarosława Twardokęsa uczestniczyła w niedzielę 11 czerwca 2023 r. w uroczystości jubileuszu 120-lecia istnienia KWK Knurów Szczygłowice w Knurowie. W składzie delegacji…

Konferencja „JSW – wydobywamy pokłady wiedzy, kompetencji i umiejętności” raz jeszcze.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi Konferencji organizowanej przez Spółkę JSW Szkolnie i Górnictwo wraz z Jastrzębską Spółką Węglową w dniu 26 maja w Katowicach.

EDUKACYJNY WYMIAR NAJNOWSZEJ KONFERENCJI JSW SiG.

26 maja odbyła się Konferencja „JSW – wydobywamy pokłady wiedzy, kompetencji i umiejętności” organizowana przez Spółkę JSW Szkolnie i Górnictwo wraz z Jastrzębską Spółką Węglową

Więcej aktualności