Wydarzenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW Edysk

EDUKACYJNY WYMIAR NAJNOWSZEJ KONFERENCJI JSW SiG.

„JSW – wydobywamy pokłady wiedzy, kompetencji i umiejętności” to tytuł konferencji, jaką Spółka JSW Szkolnie i Górnictwo wraz z Jastrzębską Spółką Węglową organizuje 26 maja w Katowicach, przy ulicy Paderewskiego 41.

Przedmiotem konferencji jest prezentacja pełnego spektrum działań edukacyjnych podejmowanych przez Grupę Kapitałową JSW. Z udziałem zaproszonych prelegentów, którymi są autorytety środowiska nauki i edukacji, przedstawimy nasze osiągnięcia oraz kierunki i metody rozwoju przestrzeni edukacyjnej kreowanej przez JSW. To obszar o fundamentalnym znaczeniu dla JSW, bo edukacja to filar, na którym Grupa Kapitałowa JSW buduje swoją przyszłość oraz społeczny wizerunek. Edukacyjną tematykę konferencji zgrupowaliśmy w czterech strategicznych obszarach, które zostaną zaprezentowane podczas czterech paneli dyskusyjnych.

Pierwszy panel poświęciliśmy akademickiemu wymiarowi edukacji JSW. Odbędzie się on pod hasłem  „Edukacja dla przyszłości – jakości kształcenia na studiach”. Na podstawie współpracy między JSW, a Akademią Górniczo-Hutniczą przedstawione zostaną sposoby dostosowywania programów nauczania do wyzwań związanych z Rewolucją Przemysłową 4.0 oraz nowymi wymaganiami rynku pracy. Moderatorem panelu będzie dr hab., inż. Marek Borowski, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zaproszenia do udziału w panelu przyjęli: prof. Barbara Tora - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, prof. Marek Dudek – dziekan Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, dr Aneta Napieraj - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, mgr Marta Foryś - dyrektor Centrum Spraw Zagranicznych w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, dr Katarzyna Olejko - kierownik Studiów Podyplomowych MBA oraz Master of Corporate Govemance w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

 

Drugi panel poświęcony jest społecznemu wymiarowi edukacji JSW, a zatytułowany  został „O Współczesnym CSR – czyli jak zadbać o relacje z sąsiadami”. Eksperci, przedstawiciele lokalnych interesariuszy, Fundacji JSW wspólnie zastanowią się nad rolą współpracy na rzecz edukacji w społecznie odpowiedzialnym biznesie. Moderatorem będzie dr Agnieszka Barzycka, kierownik Zespołu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w JSW. Zroszenie do udziału przyjęli następujący eksperci: Jerzy Majchrzak - dyrektor Biura Zabezpieczenia Produkcji, prezes zarządu Fundacji JSW, st. byg. mgr inż. Wojciech Piechoczek - Komendant Miejski PSP w Jastrzębiu – Zdroju, dr hab. inż. Paweł Bogacz, -prof. AGH, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami w Akademii Górniczo- - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, wiceprezes Fundacji dla AGH, dr Jacek Dymowski - współtwórca RESPECT Index.

Trzeci panel przeznaczony został dla innowacyjnego wymiaru edukacji JSW. Pod hasłem „ Innowacyjne projekty edukacyjne podstawą rozwoju zawodowego” zaprezentowane zostaną nowoczesne i innowacyjne projekty oraz techniki edukacyjne wykorzystywane w procesie rozwoju zawodowego i budowania kariery pracowników JSW. Panel poprowadzi dr Aldona Urbanek, kierownik Działu Szkoleń i Rozwoju w JSW Szkolenie i Górnictwo. Zaproszenie przyjęli: prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek - dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, Sebastian Wąs - dyrektor Biura Strategii w JSW, prof. dr hab. Katarzyna Głąbicka – Auleytner - pracownik naukowo – dydaktyczny na Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym w Radomiu, Waldemar Stachura - dyrektor Biura Produkcji w JSW.

Czwarty panel dotyczyć będzie zawodowego wymiaru edukacji JSW. Jego tytuł to „Współczesna wyzwania szkolnej edukacji górniczej”. W tej przestrzeni, dyskusja skupiona będzie na wyzwaniach jakie stoją przed górniczym szkolnictwem zawodowym oraz rolą jaką w tym systemie pełni JSW. Panel poprowadzi Piotr Kijański, koordynator Biura Zarządu w JSW Szkolenie i Górnictwo. Zaproszenie przyjęli: Barbara Michałek – Piernik - konsultant ds. chemii i edukacji przyrodniczo – technicznej RODN „WOM” w Bielsku – Białej, dr Andrzej Górny - socjolog, adiunkt w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Piotr  Tokarz - dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, Andrzej Worwa - dyrektor Zespołu Szkół ogólnokształcących w Pawłowicach.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konferencja stanie się platformą wymiany informacji i doświadczeń, która przybliży wszystkim uczestnikom ogromną skalę i złożony charakter działań, jakie w przestrzeni edukacyjnej podejmowane i planowane są przez Grupę Kapitałową JSW.

Wstęp na konferencję przewidziany jest tylko za zaproszeniem, dlatego prosimy wszystkich zainteresowanych wydarzeniem o kontakt z biurem JSW SiG.

 

Program Konferencji

INAUGURACJA

10:00 – 10:15 Uroczyste otwarcie konferencji z udziałem Tomasza Cudnego, prezesa zarządu JSW i Gabriela Cyrulika prezesa zarządu SiG.

Miejsce : scena, westybul biurowca

 

PORANNA SESJA PANELOWA

10:30 – 11:50  Panel Dyskusyjny – Akademicki Wymiar Edukacji JSW 

Miejsce: Sala Konferencyjna 402 ( IV piętro)

10:30 – 11:50 Panel dyskusyjny – Społeczny Wymiar Edukacji JSW  

Miejsce: Sala Konferencyjna 305 ( III piętro)

 

PRZERWA KAWOWA

11:50 – 12:1O

                                               

POŁUDNIOWA SESJA PANELOWA

12:10 – 13:30 PANEL DYSKUSYJNY – Innowacyjny Wymiar Edukacji JSW

Miejsce: Sala Konferencyjna 402 ( IV piętro )

12.10 – 13.30 PANEL DYSKUSYJNY –  Zawodowy Wymiar Edukacji JSW

Inne aktualności

Podpisano list intencyjny z Politechniką Śląską

21.06.2023 podpisano list intencyjny przypieczętowujący współpracę pomiędzy Wydziałem Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej, a JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.

Oświadczenie Zarządu Spółki JSW Szkolenie i Górnictwo

Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem.

120 lat KWK "Knurów-Szczygłowice"

Delegacja JSW Szkolenie i Górnictwo na zaproszenie Dyrektora KWK "Knurów - Szczygłowice" Pana Jarosława Twardokęsa uczestniczyła w niedzielę 11 czerwca 2023 r. w uroczystości jubileuszu 120-lecia istnienia KWK Knurów Szczygłowice w Knurowie. W składzie delegacji…

Konferencja „JSW – wydobywamy pokłady wiedzy, kompetencji i umiejętności” raz jeszcze.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi Konferencji organizowanej przez Spółkę JSW Szkolnie i Górnictwo wraz z Jastrzębską Spółką Węglową w dniu 26 maja w Katowicach.

EDUKACYJNY WYMIAR NAJNOWSZEJ KONFERENCJI JSW SiG.

26 maja odbyła się Konferencja „JSW – wydobywamy pokłady wiedzy, kompetencji i umiejętności” organizowana przez Spółkę JSW Szkolnie i Górnictwo wraz z Jastrzębską Spółką Węglową

Międzynarodowe Forum Społeczno-Ekonomiczne Kompetencje Przyszłości

18.05.2023 r w poznańskim WSHIU Akademia Nauk Stosowanych / WSHIU University odbyło się Międzynarodowe Forum Społeczno-Ekonomiczne - Kompetencje przyszłości.

Więcej aktualności