Wydarzenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW Edysk

Podpisano list intencyjny z Politechniką Śląską

21.06.2023 podpisano list intencyjny przypieczętowujący współpracę pomiędzy Wydziałem Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej, a JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.

Strony uzgodniły m.in, że będą poszukiwać rozwiązań kreujących trwałą współpracę pomiędzy JSW SiG a Politechniką Śląską, będących podstawą do dalszych działań kooperacyjnych i rozwojowych, uwzględniających udział zewnętrznego finansowania ze środków Unii Europejskiej, zapewnienie trwałości i efektywności podejmowanych działań modernizacyjnych modelu efektywnego kształcenia, wspierającego transformację systemu nauczania, uczenia się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników przemysłu 4.0, co możliwe jest tylko poprzez angażowanie w proces zmiany interesariuszy kształcenia zawodowego w otoczeniu uczelni oraz instytucji i firm branżowych, integrowanie środowisk zainteresowanych rozwojem kształcenia i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników przemysłu 4.0.” Jak podkreślają inicjatorzy listu: Celem zawiązanej współpracy jest kreowanie nowego modelu efektywnego kształcenia, wspierającego transformację systemu nauczania, uczenia się
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników przemysłu 4.0.

W uroczystym podpisaniu dokumentu, oprócz przedstawicieli Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej Prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa oraz JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. Gabriel Cyrulik, wzięli udział uczestnicy Silesian CYBERhackathon 2023, ich opiekunowie oraz przedstawiciele FRSE.

Inne aktualności

Oświadczenie Zarządu Spółki JSW Szkolenie i Górnictwo

Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem.

120 lat KWK "Knurów-Szczygłowice"

Delegacja JSW Szkolenie i Górnictwo na zaproszenie Dyrektora KWK "Knurów - Szczygłowice" Pana Jarosława Twardokęsa uczestniczyła w niedzielę 11 czerwca 2023 r. w uroczystości jubileuszu 120-lecia istnienia KWK Knurów Szczygłowice w Knurowie. W składzie delegacji…

Konferencja „JSW – wydobywamy pokłady wiedzy, kompetencji i umiejętności” raz jeszcze.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi Konferencji organizowanej przez Spółkę JSW Szkolnie i Górnictwo wraz z Jastrzębską Spółką Węglową w dniu 26 maja w Katowicach.

EDUKACYJNY WYMIAR NAJNOWSZEJ KONFERENCJI JSW SiG.

26 maja odbyła się Konferencja „JSW – wydobywamy pokłady wiedzy, kompetencji i umiejętności” organizowana przez Spółkę JSW Szkolnie i Górnictwo wraz z Jastrzębską Spółką Węglową

EDUKACYJNY WYMIAR NAJNOWSZEJ KONFERENCJI JSW SiG.

„JSW – wydobywamy pokłady wiedzy, kompetencji i umiejętności” to tytuł konferencji, jaką Spółka JSW Szkolnie i Górnictwo wraz z Jastrzębską Spółką Węglową organizuje 26 maja w Katowicach, przy ulicy Paderewskiego 41.

Międzynarodowe Forum Społeczno-Ekonomiczne Kompetencje Przyszłości

18.05.2023 r w poznańskim WSHIU Akademia Nauk Stosowanych / WSHIU University odbyło się Międzynarodowe Forum Społeczno-Ekonomiczne - Kompetencje przyszłości.

Więcej aktualności