Wydarzenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW Edysk

Realizacja projektu „Górnicza Aktywizacja Zawodowa – GAZ” dobiegła końca

|   Projekt GAZ

Biuro Projektów Działu Szkoleń i Rozwoju informuje, że z dniem 30 września 2023 r. zakończono realizację projektu „Górnicza Aktywizacja Zawodowa – GAZ”, sfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zrealizowany został przez Konsorcjum w składzie JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o., jako lider, oraz Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, jako partner. Główny cel projektu stanowiła aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa śląskiego poprzez świadczone wsparcie doradcze i edukacyjne. Udział w projekcie umożliwił  Uczestniczkom i Uczestnikom uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji poprzez dobór odpowiednich form wsparcia z uwzględnieniem ich indywidulanych potrzeb, oczekiwanych przez nowoczesne zakłady pracy. Realizacja projektu „Górnicza Aktywizacja Zawodowa - GAZ” pozwoliła 125 Uczestniczkom i Uczestnikom na udział w różnorodnych formach wsparcia: szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich, kwalifikacyjnych kursach zawodowych, zewnętrznych egzaminach potwierdzających nabyte kwalifikacje, studiach podyplomowych oraz  doradztwie zawodowym i psychologicznym, prowadzonych przez doświadczony i wyspecjalizowany personel. Działania projektowe przyczyniły się do osiągnięcia pełnych wartości kluczowych wskaźników zaplanowanych we wniosku projektowym.

Mając na uwadze pozytywne opinie Uczestniczek i Uczestników na temat udzielonego w ramach projektu wsparcia oraz wyrażane zainteresowanie podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji zawodowych zapraszamy do udziału w kolejnych projektach realizowanych przez Biuro Projektów w ramach Działu Szkoleń i Rozwoju JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o., o których będziemy informować Państwa na bieżąco na stronie www.

Wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom projektu „Górnicza Aktywizacja Zawodowa - GAZ” serdecznie dziękujemy za aktywny udział, zrozumienie złożoności jego wielowymiarowego celu oraz współpracę na każdym etapie realizacji.

Projekt „Górnicza Aktywizacja Zawodowa - GAZ” współfinansowany przez

Unię Europejską  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego

wartość dofinansowania: 2 695 133,96 zł

Inne aktualności

Badanie rynku w zakresie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje

W związku z podjęciem działań przez JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. na rzecz podpisania nowych umów szkoleniowych, zwracamy się z prośbą o wypełnienie formularza dotyczącego badania rynku w zakresie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje

Podpisano list intencyjny z Politechniką Śląską

21.06.2023 podpisano list intencyjny przypieczętowujący współpracę pomiędzy Wydziałem Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej, a JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.

Oświadczenie Zarządu Spółki JSW Szkolenie i Górnictwo

Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem.

120 lat KWK "Knurów-Szczygłowice"

Delegacja JSW Szkolenie i Górnictwo na zaproszenie Dyrektora KWK "Knurów - Szczygłowice" Pana Jarosława Twardokęsa uczestniczyła w niedzielę 11 czerwca 2023 r. w uroczystości jubileuszu 120-lecia istnienia KWK Knurów Szczygłowice w Knurowie. W składzie delegacji…

Konferencja „JSW – wydobywamy pokłady wiedzy, kompetencji i umiejętności” raz jeszcze.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi Konferencji organizowanej przez Spółkę JSW Szkolnie i Górnictwo wraz z Jastrzębską Spółką Węglową w dniu 26 maja w Katowicach.

EDUKACYJNY WYMIAR NAJNOWSZEJ KONFERENCJI JSW SiG.

26 maja odbyła się Konferencja „JSW – wydobywamy pokłady wiedzy, kompetencji i umiejętności” organizowana przez Spółkę JSW Szkolnie i Górnictwo wraz z Jastrzębską Spółką Węglową

Więcej aktualności