Aktualność

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW Edysk

Realizacja projektu „Górnicza Aktywizacja Zawodowa – GAZ” dobiegła końca

|   Projekt GAZ

Biuro Projektów Działu Szkoleń i Rozwoju informuje, że z dniem 30 września 2023 r. zakończono realizację projektu „Górnicza Aktywizacja Zawodowa – GAZ”, sfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zrealizowany został przez Konsorcjum w składzie JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o., jako lider, oraz Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, jako partner. Główny cel projektu stanowiła aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa śląskiego poprzez świadczone wsparcie doradcze i edukacyjne. Udział w projekcie umożliwił  Uczestniczkom i Uczestnikom uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji poprzez dobór odpowiednich form wsparcia z uwzględnieniem ich indywidulanych potrzeb, oczekiwanych przez nowoczesne zakłady pracy. Realizacja projektu „Górnicza Aktywizacja Zawodowa - GAZ” pozwoliła 125 Uczestniczkom i Uczestnikom na udział w różnorodnych formach wsparcia: szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich, kwalifikacyjnych kursach zawodowych, zewnętrznych egzaminach potwierdzających nabyte kwalifikacje, studiach podyplomowych oraz  doradztwie zawodowym i psychologicznym, prowadzonych przez doświadczony i wyspecjalizowany personel. Działania projektowe przyczyniły się do osiągnięcia pełnych wartości kluczowych wskaźników zaplanowanych we wniosku projektowym.

Mając na uwadze pozytywne opinie Uczestniczek i Uczestników na temat udzielonego w ramach projektu wsparcia oraz wyrażane zainteresowanie podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji zawodowych zapraszamy do udziału w kolejnych projektach realizowanych przez Biuro Projektów w ramach Działu Szkoleń i Rozwoju JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o., o których będziemy informować Państwa na bieżąco na stronie www.

Wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom projektu „Górnicza Aktywizacja Zawodowa - GAZ” serdecznie dziękujemy za aktywny udział, zrozumienie złożoności jego wielowymiarowego celu oraz współpracę na każdym etapie realizacji.

Projekt „Górnicza Aktywizacja Zawodowa - GAZ” współfinansowany przez

Unię Europejską  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego

wartość dofinansowania: 2 695 133,96 zł

Inne aktualności

Więcej aktualności