Wydarzenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW Edysk

Zapytanie ofertowe dot. kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje pracownicze

W związku z organizacją szkoleń i kursów w 2024 roku, poszukujemy podwykonawców na świadczenie przedmiotowych usług, zgodnie z dołączonymi formularzami ofertowymi. Zapraszamy do składania ofert.

Prosimy o przesłanie oferty do Sekretariatu JSW SIG Sp. z o.o.  do dnia 19.01.2024r. godz. 12:00 z adnotacją na kopercie Dział Szkoleń i Rozwoju.

Dopuszczamy możliwość  składania ofert częściowych.

Ponadto prosimy o przesłanie wraz z ofertą oświadczenia dotyczącego spełnienia wymogów określonych w art. 365 Ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących załącznik Nr 1.

 

Rozstrzygnięcie

Zapytanie nr 1

Kurs konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego i urządzeń przeciwpożarowych

Zapytanie nr 2

Kurs w zakresie wulkanizacji taśm przenośnikowych oraz łączenia ich innymi sposobami

Zapytanie nr 3

Obsługa magazynów w zakresie gospodarki materiałami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi

Zapytanie nr 4

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Zapytanie nr 5

Sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

Sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych 

Sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe 

Zapytanie nr 6

Koparko-ładowarki - wszystkie typy

Zapytanie nr 7

Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż

Zapytanie nr 8

Ładowarki jednonaczyniowe – wszystkie typy

Zapytanie nr 9

Koparki wielonaczyniowe

Zapytanie nr 10

Pilarki mechaniczne do ścinki drzew

Zapytanie nr 11

MS Excel (średnio zaawansowany) 

MS Excel (zaawansowany) 

Zapytanie nr 12

Kurs z zakresu zagrożeń wybuchowego i pożarowego dla czynności spawacza w ruchu zakładu górniczego

Zapytanie nr 13

Naprawa sprzętu do spawania gazowego

Zapytanie nr 14

Kurs wydawców i konserwatorów sprzętu spawalniczego

Zapytanie nr 15

Kurs wydawców sprzętu spawalniczego

Zapytanie nr 16

Kurs podstawowy spawania elektrycznego elektrodą otuloną

Zapytanie nr 17

Kurs podstawowy spawania gazowego

Zapytanie nr 18

Kurs podstawowy spawania w osłonie argonu metodą MIG

Zapytanie nr 19

Kurs podstawowy spawania w osłonie CO2 metodą MAG

Zapytanie nr 20

Kurs podstawowy spawania w osłonie argonu metodą TIG

Zapytanie nr 21

Kurs ponadpodstawowy spawania elektrycznego

Zapytanie nr 22

Kurs ponadpodstawowy spawania gazowego

Zapytanie nr 23

Kurs ponadpodstawowy spawania w osłonie CO2

Zapytanie nr 24

Kurs ponadpodstawowy spawania w osłonie argonu metodą MIG

Zapytanie nr 25

Kurs ponadpodstawowy spawania w osłonie argonu metodą TIG

Zapytanie nr 26

Egzamin weryfikacyjny spawaczy - odnowienie uprawnień podstawowych

Zapytanie nr 27

Egzamin weryfikacyjny spawaczy - odnowienie uprawnień ponadpodstawowych

Zapytanie nr 28

Cięcie tlenowe

Cięcie plazmowe

Cięcie termiczne

Zapytanie nr 29

Kurs w zakresie krótkiego splatania lin stalowych

Kurs w zakresie długiego splatania lin stalowych

Inne aktualności

Więcej aktualności